ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. διαπιστώνει με λύπη της, ότι για ακόμη μία φορά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή κ.  Νικολάου Κούζηλου, σχετικά με το θέμα καταβολής του επιδόματος Επιχειρησιακής Ετοιμότητας, θέμα που είχε αναδείξει η Ομοσπονδία με σχετική επιστολή της, να μεταφέρει την ευθύνη για το ζήτημα αυτό  στο Υπουργείο Οικονομικών. 

                   Η Ομοσπονδία μας αναμένει από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, που έχει ανακηρύξει το έτος 2018 έτος Μέριμνας για τα στελέχη των Ε.Δ., να προβεί άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την τροποποίηση της Αρ.πρ.οικ.52259/ΔΕΠ/19-7-2017/ εγκυκλίου, ώστε να εξαλειφθεί η αδικία αυτή δηλαδή το αναφερόμενο επίδομα να επαναχορηγηθεί από 1/1/2017 και στα στελέχη των Ε.Δ. και όχι μόνο στο προσωπικό των Σ.Α., μέχρι εκδόσεως της Κ.Υ.Α. για την χορήγηση της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης, όπως σαφέστατα προβλέπει το άρθρο 127 παρ. Δβ του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74). 

                   Το έχουμε ξαναπεί. Οι Στρατιωτικοί δεν είναι επαίτες, έχουν αξιοπρέπεια και απαιτούν τα δίκαια και τα αυτονόητα. Από λόγια χορτάσαμε, περιμένουμε πράξεις.  

        Για το Διοικητικό Συμβούλιο

              Ο                                                                                              Ο

                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

         Επγός (ΥΔΚ)                                                                             Λγος (ΠΖ)

 

Loading...

 

 

 

Επίδομα Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Στρατιωτικών των Ε.Δ.

             Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

 

  1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), έγινε αποδέκτης μιας κατάφωρης αδικίας από την Ε.Σ.Π.Ε.Λ., μια από τις πρώτες Ενώσεις θεσμικής εκπροσώπησης εν ενεργεία στρατιωτικών. 

        

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν.4472/2017 το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας, δεν προβλέφθηκε με το νέο μισθολόγιο και ως συνέπεια αυτού καταργήθηκε.

 

  1.  Στο άρθρο 127 παρ. δ (β) του ίδιου νόμου αναφέρετε:

                «Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β' του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α'297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.»

 

  1.   Από τα ως άνω αναφερόμενα, προκύπτει ότι ΔΕΝ θα έπρεπε να διακοπεί από την  μισθοδοσία, η καταβολή του επιδόματος επιχειρησιακής ετοιμότητας, μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ που αφορά την καταβολή του επιδόματος νυχτερινής απασχόλησης, που παρεμπιπτόντως δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα. 
  1.  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

                    Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. κατόπιν τούτου, ζητεί την άμεση καταβολή του επιδόματος επιχειρησιακής ετοιμότητας από την ημερομηνία διακοπής του και μέχρι την έναρξη καταβολής του επιδόματος νυχτερινής απασχόλησης, που σύμφωνα με το νόμο πρέπει να έχει ισχύει από την 1/1/2017.

                  Η Ομοσπονδία μας το έχει αναφέρει πολλές φορές, ότι οι Στρατιωτικοί δεν ζητούν ελεημοσύνη. Απαιτούν τον σεβασμό και την εφαρμογή των νόμων όπως σε όλους τους Έλληνες πολίτες. 

              Μετά τιμής

             Για το Διοικητικό Συμβούλιο

              Ο                                                                                                 Ο

                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

         Επγός (ΥΔΚ)                                                                                Λγος (ΠΖ)

 

 

Loading...

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Loading...

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Loading...