logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,           

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, επανέρχεται στο θέμα της άδικης αποστρατείας Αξιωματικών λόγω κατάληψης του ορίου ηλικίας του κατεχόμενου βαθμού.

2.    Με την παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν2439/1996 καθορίζεται ότι:

       «8. Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παρακάτω όρια ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται μέσα σ` ένα (1) μήνα από τη συμπλήρωση του ορίου        ηλικίας.

         α. Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι, Ανθυποσμηναγοί:53

         β. Υπολοχαγοί, Ανθυποπλοίαρχοι, Υποσμηναγοί:53

         γ. Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι, Σμηναγοί:54

         δ.Ταγματάρχες, Πλωτάρχες, Επισμηναγοί:55

         ε. Αντισυνταγματάρχες, Αντιπλοίαρχοι, Αντισμήναρχοι:56

         στ. Συνταγματάρχες, Πλοίαρχοι, Σμήναρχοι:58

         ζ. Ταξίαρχοι, Αρχιπλοίαρχοι, Ταξίαρχοι Αεροπορίας:59

         η. Υποστράτηγοι, Υποναύαρχοι, Υποπτέραρχοι:60

         θ. Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι, Αντιπτέραρχοι: 62

          ι. Στρατηγοί, Ναύαρχοι, Πτέραρχοι:65

          ια. Για τους αξιωματικούς Υγειονομικού Ιατρούς, Κτηνιάτρους, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων τα παραπάνω όρια αυξάνονται κατά πέντε έτη. Επίσης για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά πέντε (5) έτη».

3.    Σύμφωνα με τον Ν.3883/2010 δεν προβλέπονται όρια ηλικίας.

4.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν3865/2010 μεταξύ άλλων καθορίζεται ότι:

«Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 01-01-2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας».

5.    Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2439/1996 και του άρθρου 1 του Ν.4494/17 για τους Αξιωματικούς μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη δόθηκε η δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να τεθούν ή παραμείνουν εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ) για 5 επιπλέον έτη και μέχρι το 58ο έτος της ηλικίας τους. Τα υπόψη όμως έτη δεν προσμετρούνται στα συνολικά έτη της συντάξιμης υπηρεσίας.

6.    Από την μέχρι σήμερα εφαρμογή συνδυαστικά της παραπάνω νομοθεσίας διαπιστώνονται και παρατηρούνται ότι κατά τις κρίσεις Αξιωματικών με το Ν.2439/1996 κρίθηκαν και θα κριθούν για αποστρατεία οι καταλαμβανόμενοι από το όριο ηλικίας του κατεχόμενου βαθμού χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να υπηρετήσουν για να συμπληρώσουν τον μέγιστο αριθμό ετών  συντάξιμης υπηρεσίας, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αδικία να επηρεάζει ένα αρκετά σημαντικό αριθμό στελεχών όλων των προελεύσεων (Αξκοί από ΑΣΕΙ, από ΑΣΣΥ, από μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Ν.Δ.445/74 από  μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες Ν.705/77 κ.α.).

7.    Η Υπηρεσία έχει αντιληφθεί το μείζον πρόβλημα που έχει προκύψει και πρόσφατα τροποποίησε το όριο ηλικίας για τους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος με το Ν.4662/2020 (ΦΕΚ A΄ 27, 07-02-2020) και το όριο ηλικίας για τους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας με το ΠΔ 93/2020 (ΦΕΚ A΄ 219, 13-11-2020).

            Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 8.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ είναι η θεσμική εκπρόσωπος των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν καθημερινά  ιδιαίτερες απαιτήσεις και συνθήκες για την εκτέλεση της  αποστολής τους για την εξασφάλιση της άμυνας της Χώρας, την υπεράσπιση της Εθνικής ανεξαρτησίας και την εδαφική ακεραιότητας της Πατρίδας μας και σας παρακαλεί να προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση κατάργησης των καθοριζόμενων ορίων ηλικίας λόγω βαθμού για να αρθεί αυτή η χρόνια αδικία.

9.    Εισηγητής θέματος: Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος τηλ. 6974483724.

10.  Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας