logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμε κ, Διευθυντά ΔΥΓ, Αξιότιμη κα Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ, Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και Αξιότιμο Μέλος του ΠΦΣ.

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, αναδεικνύει κατόπιν των (γ) και (δ) σχετικών επιστολών της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πανελλαδικά, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ως προς την υλοποίηση συνταγών φαρμάκων καθόσον σε πολλές περιοχές της Χώρας:

       α.  Δεν υφίστανται στρατιωτικά ή συμβεβλημένα φαρμακεία.

       β.  Υπάρχει μικρός αριθμός συμβεβλημένων φαρμακείων.

       γ.  Παρατηρούνται προβλήματα τόσο ως προς την σύναψη συμβάσεων των Γενικών Επιτελείων με τους κατά τόπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους όσο και εξαιτίας τεχνικών λεπτομερειών ως προς τον τρόπο ελέγχου αποπληρωμής των υποχρεώσεων των Γενικών Επιτελείων απέναντι στα Φαρμακεία, προβλήματα τα οποία έχει αναδείξει η Ομοσπονδία μας κατά το πρόσφατο παρελθόν (π.χ. με τους Φαρμακευτικούς συλλόγους Θεσσαλονίκης και Δωδεκανήσων).

2.   Σύμφωνα με το (β) σχετικό, από την 01 Ιουλίου 2020, εφαρμόζεται πλήρως το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των φαρμάκων για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εφαρμογή έχει πολλαπλά οφέλη καθόσον:

     α. Συμβάλλει στον ορθότερο και ταχύτερο έλεγχο των εντολών φαρμάκων των ασφαλισμένων, διότι ελαχιστοποιεί το χρόνο αποζημίωσης των  στελεχών.

     β. Αποφεύγεται η ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους, καθώς υπάρχει δυνατότητα συνταγογράφησης επαναλαμβανομένων συνταγών φαρμάκων έως και έξι (6) μήνες χωρίς θεώρηση.

3.  Υπενθυμίζεται ότι η υλοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και οι δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει μελλοντικά, στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης των στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών τους, ήταν και είναι κύριο αίτημα της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., καθόσον το συγκεκριμένο θέμα είχε τεθεί μετά επιτάσεως και κατ’ επανάληψη, τα τελευταία τρία (3) περίπου χρόνια, με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας.

4.  Σε επικοινωνία του Αναπληρωτή Οργανωτικού Γραμματέα της ΠΟΜΕΝΣ με το Μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Αθανάσιο Παπαθανάση, μεταφέρθηκαν οι ανωτέρω προβληματισμοί ως προς την αντιμετώπιση του περιορισμένου αριθμού συμβεβλημένων φαρμακείων και συζητήθηκαν πιθανές λύσεις και ενέργειες που θα βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος. Από την εν λόγω επικοινωνία μας, μας μεταφέρθηκε η πρωτοβουλία που ανέλαβαν τα Υπουργεία Οικονομικών, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποτέλεσμα της οποίας αποτελεί η έκδοση της (α) όμοιας ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση), με την οποία τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος μπορούν να εκτελούν συνταγές φαρμάκων από τα συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ιδιωτικά φαρμακεία.

5.  Επιπρόσθετα και σε επικοινωνία τoυ Αντιπροέδρου Μέριμνας του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, με τις Διευθύνσεις Υγειονομικού των επιτελείων μας, μας γνωρίστηκε ότι αντίστοιχο νομικό πλαίσιο μπορεί να εφαρμοστεί και για τους ασφαλισμένους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους, χωρίς να τεθεί θέμα λειτουργικής αυτοτέλειας των ασφαλιστικών ταμείων του ΥΠΕΘΑ, καθόσον η εξυπηρέτηση των στελεχών από τον ΕΟΠΥΥ θα αναφέρεται μόνο στο σκέλος της εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων από τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό ιδιωτικά φαρμακεία.

            Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμε κ. Διευθυντά ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ, Αξιότιμη κα Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ, Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και Αξιότιμο Μέλος του ΠΦΣ.

6.   Κατόπιν των ανωτέρω η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, προτείνει:

      α. Την συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Υγείας και  Οικονομικών ώστε στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης να δημιουργηθεί κατηγορία ασφαλισμένων (Ασφαλισμένοι Ενόπλων Δυνάμεων) ώστε να εκδίδονται ηλεκτρονικές συνταγές και να εκτελούνται με ενιαία διαδικασία, όπως οι υπόλοιπες συνταγές που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.

      β. Τα προαναφερόμενα Υπουργεία να εξετάσουν και να προβούν σε ενέργειες για τον επανακαθορισμό των όρων και προϋποθέσεων παραλαβής από τον ΕΟΠΥΥ, επεξεργασίας και εξόφλησης λογαριασμών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, για τα  στελέχη του προσωπικού των τριών Κλάδων του  ΥΠΕΘΑ  και τα μελών  των οικογενειών τους.

7.   Επιζητούμε την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης επί των παραπάνω θεμάτων προκειμένου τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τα προστατευόμενα μέλη να απολαμβάνουν το αυτονόητο δικαίωμα της έμπρακτης υγειονομικής υποστήριξης. Το δικαίωμα άλλωστε στην υγεία είναι κατάκτηση αδιαπραγμάτευτη και ο στρατιωτικός δεν απαιτεί τίποτα παραπάνω από το να συμμετέχει ως ισότιμος πολίτης σε υπηρεσίες υγείας αντάξιες των ολοένα αυξανόμενων εισφορών που καταβάλει.

      Επιπρόσθετα ως Πανελλήνια Ομοσπονδία εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και ιδιαιτέρως προς το Μέλος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιο Παπαθανάση, για την εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε και την δέσμευσή του να μας παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος.

8.   Χειριστές θέματος:

      - Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377. 

      -Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας: Υποσμηναγός (ΤΣΕ) Απόστολος Λεμονιάς, τηλέφ. 6983 511103.

                           

Μετά τιμής

 Για το Δοιηκητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 
 

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας