logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

        Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

1.    Με την υπ’ αριθ. 176/27.8.2021 επιστολή μας, απευθυνόμενη προς τους αρμόδιου Πολιτειακούς φορείς, η Ομοσπονδία μας επεσήμανε το πλήθος προβλημάτων που προέκυψαν από την αιφνιδιαστική απόφαση της Ηγεσίας να θεωρήσει ότι οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και απασχολούμενοι σε στρατιωτικά νοσοκομεία και άλλες υγειονομικές υπηρεσίες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 περί υποχρεωτικού εμβολιασμού. 

 2.   Αντί ωστόσο να επανεξεταστούν οι σχετικές διαταγές, με το Φ.400/15.348839/Σ.6258/30 Αυγ. 21/ΓΕΕΘΑ/Β1, καλείται όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των ΕΔ που παρέχει υπηρεσίες με φυσική παρουσία στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και σε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των ΕΔ να υπαχθεί στις διατάξεις του υποχρεωτικού εμβολιασμού, εντός μίας (1) ημέρας!!! Δηλαδή, καλείται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου (μέχρι αύριο) είτε να έχει εμβολιαστεί είτε να έχει υπαχθεί στις εξαιρέσεις, σε διαφορετική περίπτωση απειλείται με άμεση αναστολή εργασίας, δηλαδή μη καταβολή αποδοχών, επιστροφή των προ καταβληθέντων και μη προσμέτρηση χρόνου υπηρεσίας.

3.    Είναι πρωτοφανές, κυριολεκτικά στο ... παρά ένα, να αιφνιδιάζεται το σύνολο του προσωπικού και να ενημερώνεται για την εφαρμογή διατάξεων, οι οποίες καμία αναφορά δεν έκαναν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τους υπηρετούντες σε αυτές. Οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν δημοσιευθεί από τις 23.7.2021, ωστόσο καμία αναφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν είχε γίνει επί ένα και πλέον  μήνα, είτε με τις συγκεκριμένες διατάξεις (άρθρο 206 ν. 4820/2021) είτε με σχετική Υπουργική Απόφαση του αρμόδιου ΥΕΘΑ ή διαταγή της Ηγεσίας. Δυστυχώς, μοναδική επίσημη ενημέρωση του προσωπικού γίνεται μόλις μία (1) ημέρα πριν την επαπειλούμενη θέση σε αναστολή!!!

 4.    Επαναλαμβάνουμε ότι στη διάταξη του άρθρου 206 του Ν.4820/2021, στην οποία γίνεται απαρίθμηση των διαφόρων δομών υγείας και του προσωπικού αυτών που υπάγεται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ούτε υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά σε στρατιωτικά νοσοκομεία ή υγειονομικές υπηρεσίες και δομές των Ενόπλων Δυνάμεων, ούτε οποιαδήποτε αναφορά σε στρατιωτικό εν γένει προσωπικό.

 5.    Οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 1 και 2, δεν συμβαδίζουν ούτε και εναρμονίζονται με τις νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν την κατάσταση των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις (πχ επιτροπές απαλλαγών), αλλά έχουν δομηθεί και συνταχθεί κατά τρόπο που αναφέρονται μόνο στο πολιτικό προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης (δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ.ΠΑΡ.5). Χαρακτηριστικό είναι ότι στην παρ. 2 του άρθρου 206 ελλείπει οποιαδήποτε αναφορά σε στρατιωτικό προσωπικό, σε υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή σε στρατιωτικά νοσοκομεία και υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ και στην παρ. 6 περ. α) του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 γίνεται αναφορά σε «πραγματική δημόσια υπηρεσία» και όχι σε στρατιωτική υπηρεσία.

       Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 6.   Η Ομοσπονδία μας καλεί για μια ακόμα φόρα την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, έστω και την ύστατη αυτή ώρα, όπως πρωτίστως:

       α. Να αναστείλει την σχετική διαταγή με την όποια ζητείται από τους Έλληνες Στρατιωτικούς, εντός μίας (1) ημέρας να έχουν εμβολιαστεί….. αλλιώς τίθενται  σε αναστολή εργασίας χωρίς μισθό για να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους, πράγμα αδιανόητο και μη προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις που αφορούν τις ΕΔ.    

       β. Να εξετάσετε τη λήψη μέτρων, που θα μπορούν να συμβάλλουν στην διεύρυνση του ποσοστού των στρατιωτικών που επιθυμούν να εμβολιαστούν. Αντί της ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, να γίνει μια ουσιαστική προσπάθεια ενημέρωσης του στρατιωτικού προσωπικού από το άριστα καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να αρθούν οι όποιες επιφυλάξεις των συναδέλφων μας, για την ασφάλεια του εμβολιασμού και τις τυχόν επιπτώσεις ή μη στην υγεία τους και να πειστούν για την ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, ως μέτρο προστασίας κατά της πανδημίας.

       γ. Να επισπεύσετε την δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων στις μεγάλες Μονάδες και στρατιωτικούς σχηματισμούς καθώς και στα κέντρα κατάταξης νεοσυλλέκτων, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της Χώρας που είχε πει επί λέξει: «Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στο εξής, μόνιμοι και στρατεύσιμοι θα έχουν τη δυνατότητα, αλλά και κίνητρα, να εμβολιάζονται μέσα στις μονάδες τους. Όποτε το θελήσουν οι πρώτοι και με τη στράτευση τους οι δεύτεροι.»

 7.    Καλούμε δε τους συναδέλφους μας, να ζητούν εγγράφως διαταγές που θα αφορούν στην τυχόν απαγόρευση εισόδους τους στις Υπηρεσίες τους ή ότι τίθενται στην κατάσταση αναστολής εργασίας.

 8.    Η Ομοσπονδία είναι στη διάθεση οποίου συνάδελφου αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα από την εφαρμογή των νέων μέτρων. Αρμόδιος για τη συγκέντρωση και καταγραφή κάθε προβλήματος ορίζονται:

        Α. Κουτσίδης Θεόδωρος 6944055135

        Β. Μούστος Πέτρος 6936158679

        Γ. Πολυδεύκης Ιωάννου 6976217224

        Δ. Σαρρής Αθανάσιος 6985075297

        Ε. Κακαρίκου Αγγελική 6987063241   

οι οποίοι στη συνέχεια θα τα διαβιβάζουνε στην Ομοσπονδία και σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας, θα επεξεργάζονται την κάθε περίπτωση και θα προτείνουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες. 

9.   Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας