logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Γενικοί Γραμματείς, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. με τα (δ)  LINK1 και (στ) σχετικά LINK2 υπέβαλε τεκμηριωμένες, εμπεριστατωμένες και στοιχειοθετημένες με επιχειρήματα προτάσεις για την βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους), διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.

2.   Στις κατηγορίες των Eιδικών Kαταστάσεων μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν  βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την στρατιωτική υπηρεσία και εκτελούν κυρίως επιτελικά καθήκοντα - υπηρεσίες γραφείου.

3.   Με την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 οι καταληκτικοί βαθμοί  που μπορούν να εξελιχθούν είναι Ταξιάρχου οι υπηρεσίας γραφείου από ΑΣΕΙ, Συνταγματάρχη οι ελαφράς υπηρεσίας από ΑΣΕΙ, Λοχαγού οι υπηρεσίας γραφείου από ΑΣΣΥ και Υπολοχαγού οι ελαφράς υπηρεσίας από ΑΣΣΥ

4.   Οι προτάσεις της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. υιοθετήθηκαν από την Πολιτική Ηγεσία και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και κατατέθηκαν στη Βουλή μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Ερωτήσεις και Αναφορές ώστε να αναληφθούν οι σχετικές ενέργειες από το ΥΠΕΘΑ:

      α. Την 23/02/2017 ο Κος Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος  Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ LINK3

      β. Την 06/11/2019 ο Κος Βελόπουλος Κυριάκος  Βουλευτής Λάρισας και Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης LINK4

      γ. Την 04/06/2020 ο Κος Κωτσός Γεώργιος Βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας LINK5

      δ. Την 01/07/2020 ο Κος Βελόπουλος Κυριάκος  Βουλευτής Λάρισας και Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης LINK6

      ε. Την 21/04/2021 ο Κος Κωτσός Γεώργιος Βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας LINK7

      στ. Την 29/04/2021 ο Κος Μυλωνάκης Αντώνιος Βουλευτής Ελληνικής Λύσης  Α΄ Ανατολικής Αττικής και Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων LINK8

     ζ. Την 12/05/2021 ο Κος Καρασμάνης Γεώργιος Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Πέλλης τ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων LINK9

     η. Την 20/05/2021 ο Κος Καλλιάνος Ιωάννης Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών LINK10

     θ. Την 03/06/2021 η Κα Ευθυμίου Άννα Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας  Α΄ Θεσσαλονίκης και Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων   LINK11

     ι. Την 19/11/2021 ο Κος Γκόγκας Χρήστος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Άρτας LINK12

     ια. Την 23/03/2022 η Κα Αλεξοπούλου Χριστίνα Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας LINK13

5.  Κατώτεροι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς,  προερχόμενοι  από Υπαξιωματικούς αποφοίτους των ΑΣΣΥ και τελούντες στην κατάσταση της ελαφράς υπηρεσίας, προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά της άρνησης της Διοίκησης να τους προαγάγει και δικαιώθηκαν.

6.  Την 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ότι οι προσφεύγοντες τελούν υπό όμοιες συνθήκες με λοιπές κατηγορίες Αξιωματικών και συνεπώς ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

7.  Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων αναμένουν την αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται στο επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,  και χαιρετίζουμε εγκάρδια την (η) σχετική LINK14 απάντηση του Κου ΥΕΘΑ όπου μεταξύ άλλων έχει ειπωθεί ότι:

     α. «Ωστόσο, το ΥΠΕΘΑ έχει ως πάγια βούληση τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών και την αποκατάσταση τυχόν αδικιών, εφόσον υπηρετούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης και ικανοποιούν το αίσθημα δικαίου, εξαντλώντας για την επίτευξη του στόχου αυτού, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν».

    β. «Σε ό,τι αφορά στους Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ που υπήχθησαν σε Ειδικές Καταστάσεις μετά τη δημοσίευση του ν.3883/10, εκδόθηκε πρόσφατα σχετική απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης και κατόπιν αυτού εξετάζεται το ζήτημα από τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα επίλυσής του μέσω νομοθετικής ρύθμισης».

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Γενικοί Γραμματείς, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

8.  Στις Ένοπλες Δυνάμεις η Ηγεσία, η Διοίκηση, η Ιεραρχία και η Πειθαρχία που είναι η βασική στρατιωτική αρετή και η πρωταρχική δύναμη που διατηρεί σε συνοχή το Στρατό, είναι αλληλένδετα και διέπονται από κανόνες.

9.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ είναι η θεσμική εκπρόσωπος των ε.ε. στελεχών και για την επίλυση αυτής της διαχρονικής αδικίας ώστε οι  Αξιωματικοί  Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη σας καλεί να προβείτε:

     α. Στην υλοποίηση της Δικαστικής Απόφασης δικαίωσης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, τηρώντας την συνταγματική αρχή της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης καθώς και την εμπέδωση του απαιτούμενου σεβασμού και του αισθήματος δικαίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

     β. Στην κατάργηση των υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.

    γ. Στην αντικατάσταση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής:

 «ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».

    δ. Στην αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 ως εξής:

 «5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».

10.   Εισηγητές θέματος: Λγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6978868220, Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6974483724.

11.    Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

 

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας