ΘΕΜΑ: Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού που Επιμελείται της Ανατροφής περισσοτέρων του ενός (1) Τέκνων ΑΜΕΑ

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 2 του (α) σχετικού, όσοι στρατιωτικοί έχουν υπό την προστασία τους τέκνο ΑΜΕΑ εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες απαλλάσσονται. Σε περίπτωση συζευγμένων στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας από τους δύο κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης.
  2. Μολαταύτα, στα ανωτέρω μνημονευόμενα σχετικά δεν καθορίζεται η περίπτωση ζεύγους στρατιωτικών που έχουν υπό την προστασία τους δύο (2) ή και περισσότερα τέκνα με ειδικές ανάγκες.
  3. Επιπρόσθετα με το άρθρο 21 του (β) ομοίου, παρέχεται και στους δύο γονείς, το δικαίωμα χορήγησης 30ήμερης ειδικής άδειας, πέραν της κανονικής άδειας λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων.
  4. Κατόπιν των ανωτέρω:

α.  Από τη γραμματική διατύπωση της παρ. 3β του άρθρου 2 του (α) σχετικού, εξετάζοντας το τυπικό της υπόθεσης, εκπίπτει ρητά η πρόβλεψη του νομοθέτη να προσδώσει αποκλειστικά σε ένα μόνο τέκνο ΑΜΕΑ τη μέγιστη προστασία με την απαλλαγή του ενός στρατιωτικού συζύγου από υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση.

β.  Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω προμνησθείσα ευεργετική διάταξη δεν λαμβάνει μέριμνα ύπαρξης περισσοτέρων του ενός (1) τέκνου ΑΜΕΑ καθώς και τυχόν σωρευτικό πλαίσιο ύπαρξης περαιτέρω κοινωνικών μεταβλητών (π.χ. τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες).

  1. Κατ ουσία, η οικογενειακή επιβάρυνση βαίνει σωρευτικά διογκούμενη με ενδεχόμενη δημιουργία σοβαρότατων προβλημάτων ανταποκρισιμότητας των αυξημένων αναγκών των ευαίσθητων θεμάτων υγείας, καθόσον ως ΑΜΕΑ λογίζονται άτομα που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες τις ανάγκες ή ένα μέρος από μια φυσιολογική ζωή λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής διανοητικής ή ψυχικής βλάβης, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Από τα προκύπτοντα ανωτέρω νομικά και πραγματικά δεδομένα και ερμηνευόμενες αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους οι αναφερόμενες διατάξεις καθώς και έχοντας επικουρικά υπόψη την αρχή της αναλογικότητας των βαρών και των κοινωνικών διευκολύνσεων που πρέπει να αποδίδει το Κράτος Πρόνοιας, αιτούμαστε στο πλαίσιο ομοιόμορφης ρύθμισης των ευεργετικών μέτρων για στελέχη-γονείς που έχουν υπό την προστασία τους άνω του ενός (1) τέκνου ΑΜΕΑ, νομοθέτηση δικαιώματος απαλλαγής και των δύο συζύγων στρατιωτικών από οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτούσα διανυκτέρευση.
  2. Εισηγητής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Μακράκης Αθανάσιος, e-mail: .
  3. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Νικόλαος Παναγιωτίδης τηλ. 6983503377, email: .

                                             

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο    Ο
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 Επγός (ΥΔΚ)    Λγος (ΠΖ)

                                                                                                                  

 

Loading...

Πείτε μας τον προβληματισμό σας

 εδώ

ή

στο Email:

Όλοι μαζί μπορούμε!!!

Εάν επιθυμείς μπορείς να γίνεις μέλος

εδώ

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email:

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Slider
Slider

Υπόδειξη Θεμάτων

ή αποστείλετε Email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη

Όλοι μαζί μπορούμε!!!

Slider
Slider

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Slider
Εγγραφείτε στο Newletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις απο την ΠΟΜΕΝΣ
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας.
Slider
Joomla Extensions