logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

       1.Με την παρούσα επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), έχει ως σκοπό την ενημέρωσή σας, για το κλίμα έντονης δυσαρέσκειας που επικρατεί στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με την μεγάλη καθυστέρηση θέσπισης ειδικοτήτων που θα περιλαμβάνονται στις Βαριές και Ανθυγιεινές, καθιστώντας την ανάγκη ένταξης των στρατιωτικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος, επιτακτική.

       2. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το (α) σχετικό ΦΕΚ, καθορίστηκαν οι καταστάσεις βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών με τις έναντι αυτών ειδικοτήτων. Προς έκπληξη όλων, οι καταστάσεις αυτές δεν περιείχαν ούτε μία ειδικότητα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ούτε καν αυτές που χαρακτηρίζονταν βαριές και ανθυγιεινές για εργαζομένους με ίδια καθήκοντα σε άλλους εργασιακούς κλάδους. Η δικαιολογία περί μη δημοσιοποίησης ανάλογων καταστάσεων από πλευράς μιας κάποιας φερόμενης ως συσταθείσα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Επιτροπής, προφανώς στερείτο υπόστασης μιας και έως και σήμερα (8 χρόνια μετά) δεν έχει υπάρξει η παραμικρή εξέλιξη.

       3. Υπάρχουν ποικίλα επαγγέλματα που υπάγονται στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών, τα οποία ασκούνται και εντός των κατηγοριών και των ειδικοτήτων του χώρου των Ενόπλων Δυνάμεων. Για παράδειγμα, ο νόμος εντάσσει στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων αυτούς που ασχολούνται με τις φορτοεκφορτώσεις ξηράς και θάλασσας, μια εργασία που συναντάται στο Πολεμικό Ναυτικό, εντάσσει το προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων απασχολούμενο σε αερολιμένες, μια εργασία που συναντάται στην Πολεμική Αεροπορία, αυτούς που εργάζονται σε Νοσηλευτικά ιδρύματα, Κλινικές, Ακτινολογικά Εργαστήρια, Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια κλπ,  εργασίες που συναντώνται  στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, στους Σταθμούς Επανακτησίμων (ΣΤΕΠ) και τα Ιατρεία Μονάδων, εντάσσει τους νυκτοφύλακες, μία εργασία που ανταποκρίνεται στα καθήκοντα των στρατιωτικών που εκτελούν υπηρεσία φύλαξης στρατοπέδων.

        4. Άλλες ειδικότητες που με βάση το νόμο μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων είναι αυτές των συντηρητών κτιρίων, τεχνιτών συντήρησης και καθαρισμού αυτοκινήτων, των χειριστών – οδηγών εκκένωσης βόθρων και αποκομιδής απορριμμάτων, των τεχνιτών του Σώματος Εφοδιασμού – Μεταφορών ΣΕΜ πλύσης ιματισμού, των χειριστών όλων των οχημάτων ή μηχανημάτων και των διαχειριστών καυσίμων, των οδηγών λεωφορείων, φορτηγών ανατρεπόμενων, ασθενοφόρων, βυτιοφόρων και βοηθών ασθενοφόρων. Αυτό είναι απλώς ένα δείγμα των ειδικοτήτων και κατηγοριών του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού που μπορούν να ενταχθούν στο νόμο για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

         5. Η ανάγκη ένταξης αν όχι όλων, αλλά των περισσοτέρων στρατιωτικών ειδικοτήτων στο ειδικό καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων καθίσταται αναγκαία, καθώς αυτό θα εξισορροπήσει την άνιση μεταχείριση που υφίσταται την παρούσα χρονική στιγμή το σύνολο των εργαζομένων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς δεν νοείται π.χ. οι νοσηλευτές που δουλεύουν σε δημόσια νοσοκομεία να εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, ενώ οι στρατιωτικοί με την ειδικότητα του νοσηλευτή όχι, ενώ οι προϋποθέσεις του νόμου είναι ίδιες. Το ίδιο ισχύει για την πλειοψηφία των ειδικοτήτων και κατηγοριών των στρατιωτικών εργασιών στο σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για ποιο λόγο να απολαμβάνουν την εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση όλοι οι Έλληνες πολίτες πλην των στρατιωτικών; Οι στρατιωτικοί δεν αποτελούν ισότιμα μέλη της κοινωνίας; Δεν αποτελεί αυτό πρόδηλη παράβαση της αρχής της ισότητας;

        6. Η σημερινή κυβέρνηση (τότε αντιπολίτευση), με την (β) σχετική ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων και υπογεγραμμένη διά χειρός 6 βουλευτών της, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την κατάσταση και διαμαρτύρονταν εντόνως προς υπεράσπιση των αυτονόητων, όπως τότε έγραφε, δικαιωμάτων των στρατιωτικών.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

        7. Οφείλετε ως κοινωνικό κράτος δικαίου να παύσετε την συνέχιση των αδικιών. Η παρέλευση χρονικού διαστήματος αναμονής της θέσπισης, των βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών, πέραν των 8 ετών, προφανώς αποδεικνύει την αδυναμία ανάπτυξης πολιτικής βούλησης προς επίλυση του προβλήματος, με απώτερο σκοπό τον εμπαιγμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ενδιαφέρον της σημερινής κυβέρνησης (τότε αντιπολίτευσης), προφανώς αποσκοπούσε στην δημιουργία εντυπώσεων περί προσπάθειας επίλυσης του αυτονόητου, μιας και οι πραγματικές της προθέσεις φάνηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της, με την τοποθέτηση στο «αρχείο» μιας υπόθεσης μείζονος εργασιακής άνισης μεταχείρισης.

        8. Τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, πιστά στις υποχρεώσεις μας, θα συνεχίσουμε να εκτελούμε στο ακέραιο τα καθήκοντά μας, φέροντας σε πέρας την αποστολή μας, ευελπιστώντας πως θα διαψεύσετε την παρούσα επιστολή, θα σταματήσετε να μας αντιμετωπίζετε ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, θα υλοποιήσετε τις αυτονόητες δεσμεύσεις σας περί ίσης μεταχείρισής μας στον εργασιακό χώρο. Αναμένουμε να επιβεβαιώσετε ότι το πραγματικό σας ενδιαφέρον δεν εξαντλείται στις εθιμοτυπικές χειραψίες αλλά στην προσπάθεια επίλυσης των σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες και ως πυλώνας σταθερότητας και αποτροπής.

        9. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), προτείνουμε άμεσα, την σύσταση αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενη από εκπροσώπους της Ομοσπονδίας μας, των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Γενικών Επιτελείων, για την επεξεργασία των προτάσεων για την άμεση επίλυση του θέματος.

       10. Εισηγητές θέματος, Τομεάρχες Μέριμνας Προσωπικού: Ασμχος Κυριάκος Αυγερινός (6983 515236), Υπλγός Δημήτριος Γκουγκλιάς (6978 868220)

       11. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377

 

 Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Λγος (ΠΖ)

 

 

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας