logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

 

ΘΕΜΑ : Καταβολή Ενοικίου για την στέγαση Πρωτοβάθμιων Ενώσεων  Στρατιωτικών εντός Στρατοπέδων

 

  1. Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών, ενημερωθήκαμε από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας - Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ) και Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.) - ότι με το (γ) σχετικό,  τους αποστείλατε προς υπογραφή, Σχέδιο Σύμβασης  παραχώρησης χώρου εντός του Στρδου “ΚΩΤΤΑ”, στο ισόγειο του κτιρίου με ΑΜ 2154. Επισημαίνεται ότι στο συγκεκριμένο χώρο έχει ήδη εγκατασταθεί, με εντολή του τότε Δκτού Γ'ΣΣ, από το μήνα Σεπτέμβριο του 2018 η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ., χώρο τον οποίο και ανακαίνισε με δικά της έξοδα και τον χρησιμοποιεί ως Γραφείο της Ένωσης, ενώ η Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ. δεν αποδέχθηκε τον χώρο που της προτάθηκε ως απαράδεκτο και πέραν κάθε δυνατότητας ανακαίνισης.
  1. Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι ο εν λόγω χώρος όπως και άλλοι που έχουν παραχωρηθεί στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας, καθώς και στην Ομοσπονδία σε χώρο του ΥΠΕΘΑ, για την άσκηση συνδικαλιστικής δραστηριότητας επ' ωφελεία των εν ενεργεία στρατιωτικών της εκάστου Φρουράς, δόθηκαν προς χρήση χωρίς την προϋπόθεση υπογραφής συμβάσεων παραχώρησης και άλλων δεσμεύσεων από μέρους των Ενώσεων Στρατιωτικών.
  1. Εξάλλου ο περιορισμός που θέτει ο νόμος 4609/19:

«Τα πρωτοβάθμια σωματεία λειτουργούν σε χώρο εντός στρατοπέδου που τους παραχωρείται ύστερα από αίτηση τους, από τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν.....»

είναι ξεκάθαρος της βούλησης του νομοθέτη που δεν αναφέρει θέματα συμβάσεων παραχώρησης αλλά μόνο παραχώρησης του χώρου. Σε αυτή τη βάση εκδόθηκε και η (β) σχετική διαταγή του ΓΕΣ, όπου στην παράγραφο 1.β.(2) αναφέρει ρητά την δωρεάν παραχώρηση.

  1. Κατόπιν των ανωτέρω η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, δεν συμφωνεί με την απαίτηση σας για υπογραφή του συνημμένου στο έγγραφό σας, Σχεδίου Σύμβασης παραχώρησης από τα Όργανα των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων μας.
  1. Σε ότι αφορά το υπ΄ αριθμ. 13/11 Ιαν 2019 Πρακτικό ΔΕ/ΤΕΘΑ (ΑΔΑ:ΩΧΓΒΟΡΛΦ-ΕΝ6), που μνημονεύεται στο σχέδιο της σύμβασης αφορά απόφαση που δεν έλαβε υπόψη της τον νόμο 4609/19 και κατά την εκτίμηση μας χρήζει επικαιροποίησης για τους κάτωθι κυρίως λόγους:

-      Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου ως παρ.1 του άρθρου 45 του νόμου 4609/19.

-      Αλλαγή της σύστασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΘΑ.

-      Ανεξήγητη διάκριση στην πολιτική του Ταμείου για τους όρους παραχώρησης χώρων σε Συνδικαλιστικούς Φορείς  εργαζομένων του ΥΠΕΘΑ και άλλων συλλογικών ομάδων.

-      Ανυπαρξία ενημέρωσης μας για την αλλαγή της στάσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου μετά την έκδοση του (β) σχετικού και συμμετοχής μας σε διαπραγματευτική διαδικασία πριν την εισήγηση του ΤΕΘΑ στην Διοικούσα Επιτροπή του για την έκδοση Απόφασης.

  1. Επιπλέον επί του ανωτέρου εγγράφου σας και ειδικότερα επί των αναγραφόμενων στην παράγραφο 3, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι οι Ενώσεις μας, μετά από οδηγία των  Νομικών μας Συμβούλων δεν ενεργούν επί προφορικών ενημερώσεων προς αποφυγή παρερμηνειών και παρεξηγήσεων και απαντούν  μόνο σε έγγραφες επιστολές.
  1. Τα Επιτελεία ΓΕΕΘΑ - ΓΕΣ  και το  ΤΕΘΑ στα οποία κοινοποιείται το παρόν,  παρακαλούμε να εκδώσουν ανάλογες οδηγίες, στα πλαίσια του ισχύοντος νόμου, για την οριστική αντιμετώπιση του θέματος.
  1. Ειδικότερα το ΤΕΘΑ, εισηγούμαστε να προβεί σε ενέργειες επικαιροποίησης της σχετικής απόφασης του προς αποφυγή δημιουργίας δυσμενών κρίσεων και σχολίων σε βάρος της νέας Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία θα χρεωθεί μια άδική και καταφανώς μεροληπτική απόφαση για την έκδοση της οποίας δεν συμμετείχε και δεν έλαβε γνώση.
  1. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

 

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Λγος (ΠΖ)

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας