logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

                Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. και σε συνέχεια του (ε) σχετικού εγγράφου της, με το οποίο υπέβαλε τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη με επιχειρήματα πρόταση στα πλαίσια της θεσμικής της αρμοδιότητας, εξετάζοντας ενδελεχώς τις πραγματικές και τις νομικές ιδιαιτερότητες που διέπουν την υφιστάμενη σταδιοδρομική, μισθολογική αλλά και ασφαλιστική κατάσταση των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) του (α) σχετικού και κατόπιν του (στ) ομοίου εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ., επανέρχεται στο θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Προελεύσεως Ε.Μ.Θ που είναι κάτοχοι Πτυχίου Α.Ε.Ι.

2.   Στα άρθρα 9 έως 13 και ειδικότερα στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και 2 του (β) σχετικού, ορίζεται ότι η δυνατότητα μετάταξης παρέχεται στους Μόνιμους Υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από ΑΣΣΥ, στους ΕΜΘ και στους ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και πληρούν τις ανά κατηγορία προϋποθέσεις.

3.   Παρ' όλ αυτά και παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες και αναφορές που έχουν ιεραρχικά καταθέσει συνάδελφοι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι, δεν έχουν καταφέρει μέχρι και σήμερα να μεταταχθούν σε ανώτερη κατηγορία. Συνεπώς, αναστοχαζόμενοι τις ανεπιτυχείς προσπάθειες για μετάταξη και μελετώντας παράλληλα το νομικό πλαίσιο, αναδύεται η σκέψη, ότι χρειάζεται να εξεταστεί μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα τιμήσει αποστρατευτικά τους Αξιωματικούς πτυχιούχους ΑΕΙ προέλευσης ΕΜΘ, εκ των οποίων η πλειονότητα κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους δεν θα καταφέρουν να μεταταχθούν

4.   Με το άρθρο 4 του (δ) σχετικού αναθεωρήθηκε επί τα βελτίω ο αποστρατευτικός βαθμός των ΕΜΘ και ορίστηκε αυτός του Υπολοχαγού και των αντίστοιχων χωρίς ο Νομοθέτης να προβεί σε διάκριση πτυχιούχων - μη πτυχιούχων ΑΕΙ Αξιωματικών προελεύσεως ΕΜΘ και δεν ευεργέτησε με έναν επιπλέον αποστρατευτικό βαθμό τους Αξιωματικούς προελεύσεως ΕΜΘ πτυχιούχους ΑΕΙ.

5. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. έχει καταθέσει προτάσεις όπου αναγνωρίζεται η συνεισφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις των Αξιωματικών προελεύσεως ΕΜΘ και έχει ζητήσει επιπροσθέτως την ένταξη τους στην Β’ μισθολογική κατηγορία από την ημερομηνία ισχύος του ν.4609/2019 https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1298-pomens-misthologiki-katataksi-ekseliksi-stelexon-proerxomenon-emth-lyseis-edo-kai-tora μιας και τέτοια πρόβλεψη δεν ενσωματώθηκε εξ αρχής.

6. Για την αποκατάσταση των ανωτέρω η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ προτείνει τα παρακάτω ώστε να αποδοθεί  ένας επιπλέον αποστρατευτικός βαθμός στους Αξιωματικούς προελεύσεως ΕΜΘ πτυχιούχους ΑΕΙ:

Την Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3883/2010 ως εξής:

                    1.  Η υποπ. 6 της παρ. α του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε  7. Προστίθεται υποπ. 6 στην παρ. α ως εξής:                   

                 «(6) Λοχαγός για τους εθελοντές μακράς θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ.».

                    2.  Η υποπ. 8 αναριθμούνται σε 9.  Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. β ως εξής:

                 «(8) Υποπλοίαρχος για τους εθελοντές μακράς θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»

                    3. Η υποπ. 8 αναριθμούνται σε 9.  Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. γ ως εξής:

                  «(8) Σμηναγός για τους εθελοντές μακράς θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»

 

λαμβάνοντας υπ όψιν ότι οι Μόνιμοι Αξιωματικοί προελεύσεως Ε.Μ.Θ. πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., αναμφισβήτητα με το μορφωτικό τους επίπεδο ενισχύουν σε πλείστες θέσεις τις Ένοπλες Δυνάμεις (μεγιστοποιώντας το δίχως άλλο τα οφέλη για αυτές), και είναι ηθικά θεμιτό, στα πλαίσια της επιβράβευσης και ενθάρρυνσης της αριστείας, να υπάρξει πρόβλεψη τίμησης τους με την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και αντίστοιχων.    

                Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

7.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ως θεσμική εκπρόσωπος όλων των εν΄ ενεργεία στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων πορεύεται καθημερινά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους συναδέλφους ανεξάρτητου προέλευσης και σε οποιοδήποτε δίκαιο αίτημα τους χωρίς αποκλεισμούς, καλεί δε την Πολιτική και την Στρατιωτική Ηγεσία σε διάλογο, ώστε να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες λύσεις που τυγχάνουν ρεαλιστικής εφαρμογής, αποκαθιστούν εξόφθαλμες μισθολογικές αδικίες σε βάρος των στελεχών κατηγορίας Ε.Μ.Θ. αλλά και αποκαθιστούν ανάμεσά τους αυτούς που αριστεύουν.

8.   Εισηγητές θέματος: Γραμματέας Ε.Μ.Θ. Τζανετόπουλος Παναγιώτης Ανθστής (ΥΓ) 6931580688, Τομεάρχες ΕΜΘ Ανθστής (ΕΜ) Σπαράγγης Ιωάννης τηλ 6906040436, Ανθστής (ΠΒ) Όρκας Στέργιος τηλ 6947849508, ΕΜΘ Αλχίας (ΤΘ) Στάικος Δημήτριος 6972070456.

9.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

 

Μετά τιμής

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 
 

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας