logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί.

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), αναδεικνύει κατόπιν της (β) σχετικής κοινής επιστολής των Ενώσεων Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΧ) και Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΛ), την ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας, Υποκαταστήματος του Στρατιωτικού Φαρμακείου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας στο Νομό Αχαΐας, προκειμένου να εξυπηρετήσει έναν μεγάλο αριθμό δικαιούχων που διαμένουν στο Νομό Αχαΐας ή μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Στρατιωτικό Φαρμακείο από άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.

2.   Τα λειτουργούντα στην ελληνική επικράτεια Στρατιωτικά Φαρμακεία ανέρχονται σήμερα σε δώδεκα (12), εκ των οποίων επτά (7) έχουν οργανική υπαγωγή στο Στρατό Ξηράς, τρία (3) στο Πολεμικό Ναυτικό και δύο (2) στην Πολεμική Αεροπορία. Από αυτά, δέκα (10) Στρατιωτικά Φαρμακεία βρίσκονται εντός Στρατιωτικών Μονάδων ή Στρατιωτικών Νοσοκομείων και δύο (2) εκτός αυτών. Επίσης, τα έξι (6) από αυτά συγκεντρώνονται στην Αττική και τα υπόλοιπα έξι (6) στην περιφέρεια και συγκεκριμένα στην Κρήτη, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Ηχηρή η απουσία ανάλογης διοικητικής μέριμνας για τις Μονάδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3.   Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας αποτελεί την έδρα της 116 Πτέρυγας Μάχης, η οποία συνιστά μεγάλο Στρατιωτικό Σχηματισμό. Επιπλέον, στην πόλη της Πάτρας διαμένει μεγάλο μέρος του προσωπικού της 117 Πτέρυγας Μάχης και του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ), με έδρα τους την Ηλεία, καθώς και του Εργοστασίου ΜΜ-ΕΕ Αράξου. Ως εκ τούτου, λόγω συγκέντρωσης μεγάλων Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας, το προτεινόμενο Στρατιωτικό Φαρμακείο θα πρέπει να έχει οργανική υπαγωγή στην Πολεμική Αεροπορία. Πέραν αυτών, από αυτό το Φαρμακείο θα μπορούν να εξυπηρετούνται η Ναυτική Διοίκηση Ιονίου (ΝΔΙ) αλλά και Μονάδες και Υπηρεσίες που υπάγονται οργανικά στο Στρατό Ξηράς όπως το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ), 76ΜΕ, ΣΕΤΤΗΛ, 2/39 ΣΕ και η ΛΑΦ Πατρών.

4.   Επισημαίνεται ότι με το (α) σχετικό ανακαθορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων παροχής υπηρεσιών από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία, κάτι που ισχύει έως σήμερα. Ειδικότερα, δικαιούχοι στα Στρατιωτικά Φαρμακεία είναι:

     α. Οι εν ενεργεία Στρατιωτικοί όλων των βαθμών των Ενόπλων Δυνάμεων και το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

     β. Οι συνταξιούχοι Στρατιωτικοί όλων των βαθμών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

     γ.  Οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των υπαγόμενων ή εποπτευόμενων από αυτό Οργανισμών, Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών.

     δ.  Οι αποσπασμένοι, μετακλητοί και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπάλληλοι, που υπηρετούν και για όσο χρόνο υπηρετούν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με οποιαδήποτε ιδιότητα.

     ε.    Οι ανάπηροι πολέμου.

    στ. Οι απόστρατοι της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), πρώην Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και το εν ενεργεία ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., που μετέχει ή δικαιούται μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.).

    ζ.   Τα μέλη οικογενειών των δικαιούχων όλων των ανωτέρω κατηγοριών, τα οποία είναι ασφαλισμένα από αυτούς.

    η.  Τα μέλη οικογενειών θανόντων Στρατιωτικών, που ήταν ασφαλισμένα από αυτούς και εξακολουθούν να είναι ασφαλισμένα στο ΥΠΕΘΑ.

5.   Ο αριθμός των ανωτέρω δικαιούχων, σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς, δύναται να ξεπερνά ακόμα και τους 20.000, οι οποίοι μέχρι σήμερα εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας δεν διαθέτει φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα επί πιστώσει, δηλαδή δεν εκτελεί εντολές Ατομικών Βιβλιαρίων Νοσηλείας, για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, αναγκάζονται να επωμίζονται άμεσα το αντίστοιχο κόστος αναμένοντας να αποζημιωθούν από την Υπηρεσία μεσοπρόθεσμα. Αναφορικά με τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, η τελευταία τέτοια ενέργεια σημειώθηκε το 2017 από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αχαΐας και έπειτα από την άρση της αποτελεί τη μόνιμη επωδό στην επιχειρηματολογία του εν λόγω Συλλόγου.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί.

6.   Το Στρατιωτικό Φαρμακείο θεωρείται Υγειονομική Μονάδα του Στρατεύματος με έδρα την Αθήνα το οποίο δύναται να διατηρεί Υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές της Χώρας καθώς και στην έδρα του. Τα Υποκαταστήματα αυτά δύνανται να υπάγονται οργανικώς στους επιμέρους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Σκοπός της λειτουργίας του Στρατιωτικού Φαρμακείου είναι η διάθεση σε μειωμένες τιμές πάσης φύσεως φαρμακευτικών και άλλων συναφών προϊόντων στους προβλεπόμενους δικαιούχους. Βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας τους, τα Στρατιωτικά Φαρμακεία αποφέρουν καθαρά κέρδη τα οποία αποτελούν το Κεφάλαιο αυτών. Εφόσον η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει Στρατιωτικά Φαρμακεία που λειτουργούν από το 1979 και το 2014 αντίστοιχα, τα Κεφάλαια αυτών μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ίδρυση και λειτουργία ενός Υποκαταστήματος στην Αχαΐα.

7. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επιχειρηματολογία που αναλύεται στο σχετικό έγγραφο των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων μας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΧ και Ε.Σ.ΠΕ.ΗΛ), το οποίο σας αποστέλλεται συνημμένα, προτείνει την εύρεση και διαμόρφωση χώρου για την ίδρυση και λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρατιωτικού Φαρμακείου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας στο Νομό Αχαΐας. Προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω Υγειονομική Μονάδα απαιτείται, σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, πρόταση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (Α.Α.Σ.) και η έκδοση της ανάλογης Υπουργικής Απόφασης.

8.  Το προσωπικό αποτελεί το βασικό πολλαπλασιαστή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων. Η διαρκής μέριμνα υπέρ αυτού και των οικογενειών του, όπως  η διάθεση σε μειωμένες τιμές πάσης φύσεως φαρμακευτικών και άλλων συναφών προϊόντων μέσω των Στρατιωτικών Φαρμακείων, συμβάλει αποτελεσματικά στην ηθική ικανοποίηση του καθώς και στην ενίσχυση του  οικογενειακού του προϋπολογισμού. Συνακόλουθα, δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την υπηρεσία. μέσω της διατήρησης υψηλού ηθικού, που αντανακλά στην ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου έργου και κατά συνέπεια στην εκτέλεση της αποστολής, τόσο του προσωπικού των μεγάλων Σχηματισμών της Πολεμικής Αεροπορίας, όσο και των στελεχών του Στρατού Ξηράς στη Δυτική Ελλάδα που εξασφαλίζουν  την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Μονάδων αυτών και κατά συνέπεια την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών στην περιοχή.

9.   Εισηγητές θέματος:

      -Πρόεδρος Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ, Ανθστής (ΕΟΧΟΜ) Μπουρδανιώτης Ελευθέριος τηλέφ. 6983513979

      -Πρόεδρος Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ, Ανθσγός (ΕΟΠΛ) Μπέκας Γεώργιος τηλέφ. 6983514190

      -Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού: Υπλγος (ΠΒ) Αριστείδης Τσατσάρης τηλέφ. 6987312333.

10.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

 

                                                                                                               Μετά τιμής

                                                                                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
 
 
Δημήτριος Ρώτας
Ασμχος (ΥΔΚ)
Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

  

 

                                     

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας