logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, επαναφέρει κατόπιν των (β) και (γ), σχετικών επιστολών της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ) και της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (ΕΣΠΕΕΡ), θέματα με οικονομικές εκκρεμότητες που παρατηρούνται εις βάρος των συναδέλφων μας, από την απραξία των κυβερνητικών παραγόντων και της Στρατιωτικής μας ηγεσίας, τόσο στο θέμα που είχαμε επισημάνει με την (α) όμοια επιστολή για την καταβολή του Βοηθήματος Επαγγελματικής – Οικογενειακής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1441-pomens-protaseis-gia-tin-xorigisi-voea-anagnorisi-gamou, όσο και για την μη πληρωμή έως σήμερα του συνόλου των υπηρεσιών περιπόλων δασοπροστασίας που εκτέλεσαν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την διάρκεια της πυροσβεστικής περιόδου.

2.   Συγκεκριμένα για την καταβολή του Βοηθήματος Επαγγελματικής – Οικογενειακής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), εκτός από την καθυστέρηση που παρατηρείται στην ικανοποίηση των αιτήσεων των βοηθημάτων από τo Μετοχικό Ταμείο Στρατού, υπάρχει έντονος προβληματισμός και για την παραδοξότητα των διαφορετικών και τελείως αντίθετων αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Μετοχικών Ταμείων όπου παρατηρείται:

     α.    Τα τέκνα των συναδέλφων μας που υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς εδώ και τέσσερα (4) χρόνια, δεν λαμβάνουν από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) ολόκληρο το Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, που οι γονείς τους ήδη έχουν καταβάλει με κρατήσεις από την μισθοδοσία τους εδώ και 25 έτη, με το ΜΤΣ να προβαίνει στην καταβολή μόνο προκαταβολών έναντι ολόκληρου του ποσού, προφασιζόμενο ως λόγο της μη εξόφλησης, την αδυναμία εναρμόνισης με ψήφιση του νέου μισθολογίου από τον Ιανουάριο του 2017. Συγκεκριμένα το Μετοχικό Ταμείο Στρατού προφασίζεται ότι « οι έννομες διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες-τροποποιήσεις  σε εφαρμογή του Ν4472/17 δεν έχουν περατωθεί συνεπώς ούτε το ύψος του υπολειπόμενου ποσού μπορούμε να υπολογίσουμε αλλά ούτε και την χρονική περίοδο που θα καταβληθεί μπορούμε να προσδιορίσουμε».

     β.  Η προαναφερθείσα πρακτική των προκαταβολών δεν ακολουθείται από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.), τα στελέχη των οποίων, αν και αμείβονται με το νέο μισθολόγιο του ν. 4472/17, τα Μετοχικά τους Ταμεία καταβάλλουν στα τέκνα τους ολόκληρο το Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας που δικαιούνται, εφάπαξ.          

3.   Η Κυβέρνηση δεν έχει ακόμα δώσει λύση στο πρόβλημα παρόλο που εδώ και έξι (6) μήνες περίπου, η Διυπουργική Επιτροπή που συγκροτήθηκε, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, η οποία είχε ως έργο τον προσδιορισμό του αριθμού των μεριδίων, των μερισματούχων του ΜΤΣ, προκειμένου να εναρμονισθούν με τις νέες μισθολογικές διατάξεις του ν.4472/2017 (Α΄174), με βάση τα οποία, παρεπόμενα, υπολογίζεται το ύψος του ΒΟΕΑ/ΜΤΣ, έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της.

Σε απάντηση που έδωσε ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις (Αυγ. 2021), γνωστοποίησε ότι :

Αναφορικά με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού,… η συγκροτηθείσα επιτροπή περαίωσε το έργο της και μετά την ολοκλήρωση της νομοτεχνικής επεξεργασίας, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ήδη σχετικό σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο που θα καταθέσει το εν λόγω Υπουργείο στη Β.τ.Ε.

4.   Ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιών περιπόλων δασοπροστασίας που εκτέλεσαν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την διάρκεια της πυροσβεστικής περιόδου σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1993 - ΦΕΚ 75/Α/21-5-1993, άρθρο 7 παράγρ. 3:

Οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελούν περιπολίες σε δασικές περιοχές με σκοπό την αποτροπή και τον έγκυρο εντοπισμό των πυρκαγιών καθώς και εκείνοι που συμμετέχουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών και απομακρύνονται από τις Μονάδες τους δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας για όλες τις ημέρες απασχόλησης τους.

5.  Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των υπηρεσιών περιπόλου δασοπροστασίας ή συμμετοχής στην κατάσβεση πυρκαγιών, προς τα στελέχη που συμμετείχαν, επιβεβαιώνοντας δυστυχώς όπως έχουμε επισημάνει και πρόσφατα, ότι αποτελεί πάγια τακτική πλέον των Κυβερνητικών παραγόντων η χρησιμοποίηση των ΕΔ σε κάθε έκτακτη κατάσταση που βιώνει η χώρα, η επιτυχημένη εμπλοκή τους ανεξαρτήτως του κόστους που θα επωμιστούν, η δημόσια αποθέωση αυτών, τόσο από την πολιτική όσο και από την στρατιωτική μας ηγεσία για τη δημιουργία εντυπώσεων και τέλος, η σιωπηρή και πλήρη απαξίωση του προσωπικού αυτού, η υποβάθμιση του απόηχου των υπηρεσιών που έχει παράσχει αλλά δυστυχώς και η στέρηση θεσμοθετημένων δικαιωμάτων τους.

       Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6.   Ενώπιον αυτής της κατάστασης και με δεδομένη την οικονομική στενότητα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, προτείνει την εξέταση θέματος από τα Δ.Σ των Μετοχικών Ταμείων, στη βάση των προτάσεων που σας είχαμε καταθέσει προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε :

α.   Να δίδεται το δικαίωμα επιλογής στο Μέτοχο - Μερισματούχο να αποφασίζει ο ίδιος πότε θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα που έχει αποταμιεύσει για τα τέκνα του καθώς πρόκειται για δικά του χρήματα και η απόδοση τους δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Κράτους ούτε του ΥΕΘΑ καθώς είναι χρήματα που παρακρατούν κάθε μήνα για το σκοπό αυτό από τις μηνιαίες αποδοχές του.

β.    Το βοήθημα να δίδεται στα τέκνα όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη με αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις για την οικογένεια και τέτοιες κρίνονται η υποχρέωση σπουδών σε ΑΕΙ - ΤΕΙ ή θητείας μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του ήτοι στο 18ο έτος της ηλικίας τους.

γ.     Να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση σχετικής τροπολογίας για την συζήτηση και άμεση έγκριση της νομοτεχνικής επεξεργασίας που κατέθεσε η συγκροτηθείσα επιτροπή και παραδόθηκε ως σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο που θα καταθέσει το εν λόγω Υπουργείο στη Β.τ.Ε.

7.   Σας καλούμε τέλος να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να αποζημιωθούν τα στελέχη των ΕΔ για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην επιτήρηση των δασών, επιδεικνύοντας τον αναγκαίο σεβασμό τόσο στην εργασιακή ομάδα που ονομάζεται Ένοπλες Δυνάμεις, όσο και στο έργο που παράγουν καθημερινά προσπαθώντας να εμπλακούν σε τομείς εκτός αποστολής τους προκειμένου να συνδράμουν σε υπηρεσίες που η ανικανότητα κάποιων πολιτικών, τις έχει καταστήσει ανίκανες να επιτύχουν την αποστολή τους.

8.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας