logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

Χορήγηση Ξιφών σε Αξκούς εξ Ανθστών – Διακρίσεις στην Πολεμική Αεροπορία

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,  Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί

 1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), κατόπιν και σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βόλου αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας, αναφορικά με έγγραφο του ΓΕΑ για την χορήγηση ξιφών στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), το οποίο έχει προκαλέσει πλήθος έντονων και δικαιολογημένων διαμαρτυριών στις τάξεις των Αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών της ΠΑ.
 1.  Είναι εδραιωμένο στη συνείδηση του κάθε Αξιωματικού ανεξαρτήτως προέλευσης, ότι το ξίφος είναι ένα αντικείμενο υψηλοτάτου συμβολισμού και μεγάλης συναισθηματικής αξίας, ένα πραγματικό σήμα κατατεθέν, και αποτελεί ύψιστη τιμή για τον Αξιωματικό να το φέρει. Πέραν αυτού αποτελεί προβλεπόμενο εξάρτημα της στολής του που η έλλειψή του, πέρα όλων των άλλων, ενίοτε δυσκολεύει την εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων όπως π.χ. όταν χρειάζεται να λάβει μέρος σε άγημα ή να παραστεί σε κάποια τελετή ως εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων.
 1.  Ο Στρατός Ξηράς και το Πολεμικό Ναυτικό έχουν προβεί σε απονομή ξιφών σε Αξιωματικούς εξ Ανθυπασπιστών, σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από την ΠΑ, χωρίς όμως ακόμη και αυτά τα δύο Σώματα, να έχουν φθάσει στο επιθυμητό επίπεδο το οποίο δεν είναι άλλο από την άμεση απονομή ξίφους στους εν λόγω Αξκούς με την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων. Αυτό άλλωστε προβλέπουν οι σχετικές διαταγές αλλά και η ηθική τάξη και δεδομένου ότι στην περίπτωση των Αξκών από ΑΣΕΙ, χορηγείται άμεσα με την αποφοίτηση αυτών από τη σχολή.
 1.  Κατόπιν τούτου ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στο δυσθεώρητο πρόβλημα που εντοπίζεται στην ΠΑ, λόγω της ολιγωρίας όσον αφορά την απονομή ξιφών στην κατηγορία των Αξκών εξ Ανθστών, για έντεκα (11) συνεχή έτη. Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχει σε αναμονή μεγάλος αριθμός στελεχών που το δικαιούνται (μεταξύ αυτών και συνάδελφοι οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί).
 1.  Ειδικότερα αναφέρουμε ότι στις 01/06/18 εστάλη στις Μονάδες της ΠΑ το προαναφερθέν σήμα του ΓΕΑ που καλούσε τα αρμόδια Γραφεία Προσωπικού να υποβάλουν επειγόντως στο ΓΕΑ/Γ7 τα στοιχεία των Αξιωματικών στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί ξίφος και συγκεκριμένα τα στοιχεία:

α.  Αξκών προέλευσης ΣΑΝ, βαθμού ΑΝΘΣΓΟΥ και άνω.

β.  Αξκών προερχόμενων από διαγωνισμό, βαθμού ΑΝΘΣΓΟΥ και άνω.

γ.  Αξκών προερχόμενων από μετάταξη, βαθμού ΑΝΘΣΓΟΥ και άνω.

δ. Αξκών προερχόμενων εξ Ανθστών, βαθμού ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΥ και άνω.

 1.  Η συγκεκριμένη προτεραιοποίηση στους Αξκούς από το ΓΕΑ, προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση μεγάλου αριθμού θιγομένων Αξκών εξ Ανθστών της ΠΑ, οι οποίοι απευθύνθηκαν στην Ομοσπονδία μας καταγγέλλοντας το ανωτέρω, κάνοντας λόγο για άνιση μεταχείριση και αδιαφορία από πλευράς Αρχηγείου. Η αντίδρασή τους μπορεί να δικαιολογηθεί απόλυτα αφού ένας Αξκός εξ Ανθστών βαθμού Επγού υπηρετεί στο σώμα εδώ και 31 έως και 34 έτη και ως εκ τούτου δρομολογείται από το Αρχηγείο η απονομή ξίφους μόλις ένα βήμα πριν την αποστρατεία δεδομένου ότι αυτή η ομάδα Αξκών ακολουθεί 35ετή συντάξιμη υπηρεσία.
 1.  Δεδομένης της απίστευτα μεγάλης καθυστέρησης που υπάρχει στην απονομή ξιφών σε αυτή την κατηγορία Αξκών είναι άξιο απορίας πως το ΓΕΑ δίδει προτεραιότητα σε Αξκούς με λίγα έως ελάχιστα χρόνια υπηρεσίας και συγκεκριμένα βαθμού Ανθσγού προερχόμενων από διαγωνισμό και μεταταχθέντες, αδιαφορώντας για τους Σγούς και Υπσγούς εξ Ανθστών οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εδώ και 23 έως και 32 έτη και οι οποίοι περιμένουν στη σειρά για απονομή εδώ και παρά πολλά χρόνια.Η ιεραρχία και η αρχαιότητα άραγε, δεν έχουν σημασία για το Αρχηγείο της ΠΑ;
 1.  Έγγραφο του ΓΕΣ της ιδίας χρονικής περιόδου, έχει εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο θέμα, ζητώντας τα στοιχεία όλων των δικαιούχων Αξκών ανεξαρτήτως προέλευσης που δεν έχουν πάρει ξίφος, από το βαθμό του Ανθλγού και άνω.

          Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί

 

 1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), καλεί το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, να προβεί στις ανάλογες ενέργειές για την άμεση χορήγηση των δικαιούμενων ξιφών στους Αξκους εξ Ανθστών με γνώμονα την ίση μεταχείριση των στελεχών. Επιπρόσθετα και για την αποφυγή ανάλογων καθυστερήσεων στο μέλλον προτρέπει τα Γενικά Επιτελεία να μεριμνούν, με την δέσμευση κονδυλίων και να προβαίνουν στην απονομή των δικαιούμενων ξιφών κατά το χρονικό διάστημα της προαγωγής των εν λόγω  Αξκων εξ Ανθστών.
 1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) με το παρόν έγγραφο θέλει να δηλώσει ξεκάθαρα ότι σκοπός των ανωτέρω, δεν είναι σε καμιά περίπτωση να μειωθεί η αξία κάποιας κατηγορίας Αξκών, αλλά αποκλειστικά και μόνο να αναδειχθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις και η αδικία που συνεχίζουν να υφίστανται όσον αφορά την απονομή ξίφους, οι Αξκοί εξ Ανθστών ειδικά στην ΠΑ
 1.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

 

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Λγος (ΠΖ)

 

 

Loading...

 

 

Loading...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας