logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι η ενημέρωσή σας, για το κλίμα έντονης δυσαρέσκειας που επικρατεί στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με τον διαχωρισμό του προσωπικού που απασχολείται στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών ως προς τη θέσπιση μισθολογικών κινήτρων, που ουσιαστικά κατατάσσουν τους στρατιωτικούς σε πολίτες Β΄ κατηγορίας.
  1. Συγκεκριμένα, με την υπ΄αριθμ. 124/1 12.12.2019 τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο ‘’Ρυθμίσεις Θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας’’, ψηφίσθηκε η Τροποποίηση του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115) με την οποία θεσπίζονται μισθολογικά κίνητρα για τους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό που απασχολείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών. Ειδικότερα προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι:

 

      «3..οι ιατροί και οδοντίατροι που απασχολούνται στα ανωτέρω Κέντρα λαμβάνουν τις αποδοχές  των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του Μέρους Α' του ν.4472/2017 (Α΄74). Πλέον των αποδοχών του προηγούμενου εδαφίου στους ιατρούς και οδοντιάτρους που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα καταβάλλεται:

 

              α.  ένας (l) επιπλέον μηνιαίος μισθός ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, όπως καθορίζεται στην παραγρ. 3 του άρθρου 138 του ν. 4472/2017

 

              β. το μηνιαίο επίδομα που έχει καθοριστεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ.5 του άρθρου 28 του ν.2646/Ι998, (Α’ 236) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

 

              γ. επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α' Κατηγορίας, οριζόμενο σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σωρευτικά υπό τους ανωτέρω προβλεπόμενους όρους καταβολής.

 

       4. όλο το λοιπό προσωπικό, που απασχολείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών λαμβάνει επίσης, πλέον των αποδοχών που καθορίζονται από τις διατάξεις του ν.4354/2015 (Α΄176). Πλέον των αποδοχών του προηγούμενο εδαφίου στο ανωτέρω προσωπικό καταβάλλεται:

 

                 α. ένας (l) επιπλέον μηνιαίος μισθός εισαγωγικού κλιμακίου της κατηγορίας του,

 

              β. επίδομα απομακρυσμένων — παραμεθόριων περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εργάζονται σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, τα οποία εδρεύουν σε απομακρυσμένες — παραμεθόριες περιοχές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και

 

              γ. επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α' Κατηγορίας, οριζόμενο σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, εφόσον δεν συντρέχει άλλο επίδομα που χορηγείται για τον ίδιο λόγο.

 

        Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σωρευτικά υπό τους ανωτέρω προβλεπόμενους όρους καταβολής.

      5. Τα επιδόματα των περιπτώσεων 3γ και 4γ δεν καταβάλλονται σε περίπτωση που συντρέχουν με άλλο επίδομαπου χορηγείται για τον ίδιο δικαιολογητικό λόγο».

 

  1. Προς έκπληξη όλων, διαπιστώνουμε ότι καμία ανάλογη πρόβλεψη δεν υπάρχει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Σχέδιο Νόμου (Σ/Ν) που κατατέθηκε και ψηφίσθηκε, τόσο για τους στρατιωτικούς ιατρούς όσο και για το λοιπό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο απασχολείται στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών.
  1. Η ανάγκη ένταξης των στρατιωτικών, στο ίδιο ειδικό καθεστώς με το προσωπικό άλλων υπουργείων που απασχολούνται στα ανωτέρω Κέντρα, καθίσταται αναγκαία, καθώς αυτό θα εξισορροπήσει την άνιση μεταχείριση που υφίσταται, την παρούσα χρονική στιγμή, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εξαίρεση των στρατιωτικών ιατρών από την ανωτέρω ρύθμιση, παρά το όμοιο των υπηρεσιών που παρέχουν στα ανωτέρω Κέντρα, με τους μη στρατιωτικούς συναδέλφους τους, αποτελεί ενέργεια απαξίωσης που σαφώς δεν απορρέει από την αρχή της ισότητας των πολιτών απέναντι στο νόμο.  

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 

Για ποιο λόγο να απολαμβάνουν την εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση όλοι οι Έλληνες πολίτες πλην των στρατιωτικών; Οι στρατιωτικοί δεν αποτελούν ισότιμα μέλη της κοινωνίας; Δεν αποτελεί αυτό πρόδηλη παράβαση της αρχής της ισότητας;

  1. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις ανταπεξήλθαν στο δύσκολο έργο της διαχείρισης των δομών φιλοξενίας των προσφυγικών ροών όταν άλλες υπηρεσίες αδυνατούσαν να το επωμιστούν και σίγουρα τέτοιες ενέργειες δεν αντικατοπτρίζουν την αναγνώριση του ιδιαίτερου έργου που προσφέρουν. Τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, πιστά στις υποχρεώσεις μας, θα συνεχίσουμε να εκτελούμε στο ακέραιο τα καθήκοντά μας, φέροντας σε πέρας την αποστολή μας, ευελπιστώντας πως θα διαψεύσετε την παρούσα επιστολή, θα σταματήσετε να μας αντιμετωπίζετε ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και θα υλοποιήσετε τις αυτονόητες δεσμεύσεις σας περί ίσης μεταχείρισής μας στον εργασιακό χώρο.
  1. Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Ισότητας Φύλων, Αικατερίνη Κιουρτσίδου, τηλ. 6983513068.
  2. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377  

 Μετά τιμής

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     

                               Ο Πρόεδρος

                       Ο Γενικός Γραμματέας

   

                          Δημήτριος Ρώτας

                              Επγός (ΥΔΚ)

                        Γεώργιος Θεοδώρου

                                Τχης (ΠΖ)

 

Loading...

 

Loading...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας